Bez kategorii

Międzyszkolna sieć współpracy „AKTYWNA TABLICA”

Informujemy, że dnia 18.01.2021r. została utworzona międzyszkolna sieć współpracy pomiędzy Szkołą Branżową I stopnia przy SOSW w Kluczborku oraz Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku stosujących TIK w nauczaniu pod nazwą „Aktywna tablica Szkoła Branżowa I stopnia SOSW Kluczbork – Technikum Nr 3 ZS Nr 1 Kluczbork”.

E-koordynator Jolanta Jyż- nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku oraz Aleksandra Kot- nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie nawiązały bliską współpracę i zaplanowały szczegółowe działania programowe. Ustalono zasady współdziałania oraz  utworzono harmonogram spotkań nauczycieli.  Zaplanowane spotkania będą odbywały się głównie z wykorzystaniem aplikacji Teams i Messenger.

Głównym celem międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz skuteczne wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które będą pomocne w codziennej pracy podczas zajęć. Nauczyciele wymienią się zdobytymi doświadczeniami oraz upowszechnią sprawdzone sposoby pracy z uczniami.

E-spotkania międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli szkół stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna tablica SOSW Kluczbork – Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Nr 1” będą obejmowały następującą tematykę branżową związaną z zagadnieniami zawodowymi.

-Wykorzystanie e-booków, e-podręczników, e-czasopism w procesie edukacyjnym”.

-„Gry dydaktyczne, zadania online na zajęciach praktycznych i przedmiotach zawodowych”.

-Wykorzystanie aplikacji interaktywnych w kształceniu zawodowych.

Related posts

Skip to content