2023/2024 Programy i projekty

Ogólnopolski Program „Trzymaj formę”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 5-8 ZET przystąpili do Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj formę”, którego celem jest upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez współdziałanie uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podczas spotkania organizacyjnego uczniowie mieli okazję poznać i utrwalić podstawowe zasady zdrowego stylu życia, które przedstawiła szkolna pielęgniarka. Uczestnicy opracowali cele programu, ustalili kolejne działania i podzielili się na grupy. Każdy zespół wybrał lidera i wykonał swoje logo. Między uczniami został zawarty kontrakt dotyczący dalszej współpracy. Warsztaty zakończone zostały zabawami ruchowymi promującymi hasło „Trzymaj formę”. W programie korzystano z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.
Koordynatorzy programu M.Ryszka, E.Kansy

Related posts

Skip to content