I-III ZET

Rewalidacja ZET klasa 1-3

„ZABAWY SŁOWAMI” – ĆWICZENIA I ZABAWY ROZWIJAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ

Zgadywanie słów podzielonych na sylaby.

Rodzicu, wymawiaj proste wyrazy z podziałem na sylaby i poproś, aby dziecko odgadło, jaki to wyraz. Zacznij najpierw od wyrazów składających się z dwóch sylab, a później z trzech i czterech,(dodatkowo możesz dawać dziecku punkty za każdy odgadnięty wyraz) np.:

Wyrazy 2 sylabowe: MA-MA, TA-TA, BAB-CIA, DZIA-DEK, CIO-CIA,

WU-JEK…..

Wyrazy 3 sylabowe: ZE-GA-REK, LO-DÓW-KA, SA-ŁA-TA, CE-BU-LA,

ŁY-ŻE-CZKA, SA-MO-LOT….

Wyrazy 4 sylabowe: KA-LA-RE-PA, U-KŁA-DAN-KA, A-NA-NA-SY, CA-LI-NE-CZKA, KRA-KO-WIAN-KA, KA-WIA-REN-KA

Dzielenie słów na sylaby z odkładaniem patyczków.

Dziecko dzieli zadane przez rodzica wyrazy na sylaby jednocześnie układając patyczki (kredki lub zapałki) na stole – jeden patyczek odpowiada jednej sylabie.

Do zabawy możesz wykorzystać wyrazy z poprzedniego ćwiczenia, a możesz też wymyślać swoje.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content