2021/2022

SEMINARIUM PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

3 listopada 2021r. uczniowie klas I-II Branżowej Szkoły I Stopnia kształcący się w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej uczestniczyli w Seminarium Planowania Kariery Zawodowej w ramach realizacji projektu pn: ,,Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy’’, które prowadził Pan Andrzej Skiba – coach, aktor, wokalista, trener emisji głosu.

Celem spotkania było przygotowanie uczniów do aktywnego kształtowania własnej ścieżki i kariery zawodowej, młodzież poznawała swoje mocne i słabe strony, określała swoje cele i marzenia zawodowe.

Oprawą spotkania z Panem Andrzejem Skibą dla uczniów szkoły branżowej zajęły się panie
z zespołu kształcenia zawodowego: Beata Rokita – Wronowska, Aleksandra Kot oraz Jolanta Jyż we współpracy z  Koordynatorem Szkolnego Punktu Kariery Panią Beatą Bryk.

Related posts

Skip to content