2023/2024

Sprzątanie świata

Kto wymyślił Sprzątanie świata?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy cofnąć się aż o 31 lat do Australii. Tam pewien żeglarz o imieniu Ian podczas jednego ze swoich rejsów dookoła świata zauważył ogromną ilość śmieci, dryfujących po oceanach. Przeraził się on ogromnie tym widokiem. Strach przed zniszczeniem środowiska spowodował, że po powrocie Ian zaczął szerzyć ideę Clean up Australia. Wkrótce coraz więcej ludzi na świecie podjęło hasło „clean up the world”. Pierwsze Sprzątanie świata w Polsce odbyło się w 1994 roku, które zostało zainicjowane przez Mirę Stanisławską – Meysztowicz. Zaś w czwartek 14 marca w kluczborskiej akcji Sprzątania świata brali udział min. nasi uczniowie z SOSW.

Czy warto sprzątać świat?

Oczywiście, że tak! Akcja Sprzątania świata ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla naszego miasta, ale również dla planety i całej ludzkości. Uczniowie biorący udział w akcji, zbierali śmieci porzucone na terenach zielonych, przy czym aktywnie uczestniczyli we wspólnej lekcji poszanowania środowiska. Celem lekcji było promowanie nieśmiecenia, wzrost świadomości ekologicznej, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań w najbliższej okolicy, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Jesteśmy z Was drodzy uczniowie bardzo dumni. Wasze zaangażowanie w akcję oraz ogromna świadomość o potrzebie dbania o środowisko naturalne zasługuje na ogromne brawa.

Serdecznie dziękujemy Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku za zaproszenie i możliwość udziału w tej niezwykle ważnej akcji. Pani Monika.

Related posts

Skip to content