2023/2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SOSW W KLUCZBORKU

W 2024 roku wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe stanęły przed nowym wyzwaniem, którym jest obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Wynika on z przepisów z dnia 15 lutego 2024 r. wprowadzających  zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
( art. 7 pkt 6 i art. 10), oraz zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która od dnia 15 lutego 2024 r. będzie miała tytuł: „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” ( art. 22b, art. 22c i art. 23b).

Standardy ochrony małoletnich mają na celu nie tylko reagowanie na przypadki przemocy, ale również ich zapobieganie poprzez edukację i budowanie kultury szacunku
i tolerancji. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
w Kluczborku jest działanie dla dobra każdego wychowanka i w jego najlepszym interesie. Pracownicy traktują wychowanka z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec wychowanka przemocy
w jakiejkolwiek formie. Pracownicy działają w ramach obowiązującego prawa, statutu ośrodka, wprowadzonych regulaminów i procedur oraz powierzonych im kompetencji określonych
w zawartych indywidualnych umowach, oraz zakresach czynności.

Dokument o standardach ochrony małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa został dostosowany do charakteru,  rodzaju i działalności naszego ośrodka.

Standardy_Ochrony_Małoletnich_w_SOSW-wersja_dla_małoletnich_11

Standardy_Ochrony_Małoletnich_w_SOSW-wersja_zupełna1

STANDARDY_OCHRONY_MAŁOLETNICH_wersja_dla_uczniów_ZET_PDP1

Related posts

Skip to content