Klasa 6a-7-8

SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. 6a i b – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: O type conditional – zdania warunkowe typu 0.

Tryb warunkowy zero, inaczej zwany conditionalem zero pokazuje bezpośrednią relację między codziennymi, powtarzalnymi wydarzeniami. Pokazuje, że jeśli coś się dzieje, zawsze ma to swoje bezpośrednie, powtarzalne konsekwencje lub coś jest z tym wydarzeniem związane.

Zdania warunkowe zaczynają się od słów: IF /WHEN

W zdaniu zaczynającym się od IF zawiera się założenie, warunek, a w drugim zdaniu mówi się konsekwencji spełnienia lub niespełnienia tego warunku.

Przykład:

If I go to bed early, I wake up easily.

Jeśli pójdę spać wcześnie, łatwo będzie mi rano wstać.

Zadanie:

Połącz warunki z ich konsekwencjami:

Zapisz te zdania wg wzoru:

  1. If I am hungry, I have a snack.

Related posts

Skip to content