Klasa 5-6b Klasa 6a-7-8

SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. 6a i b – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: 1 type conditional – zdania warunkowe typu 1.

Zdania warunkowe typu 1.

Zdania warunkowe typu pierwszego pokazują, że jeśli coś się wydarzy, to będzie to miało swoje jednorazowe konsekwencje:

If it rains today, I will take an umbrella. (Jeśli będzie padało, wezmę parasol)

If you open the door, I will come in. (Jeśli otworzysz drzwi, wejdę).

W tym typie zdań warunkowych ważne jest by w zdaniu podrzędnym (tym po IF), używać czasu Present Simple, a w zdaniu nadrzędnym – czasu Future Simple (WILL) .

ZADANIE 2: Dokończ zdania  tak jak w przykładzie:

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content