Klasa 6a-7-8

SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. 7 – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Shopping Dubai Style – praca z tekstem, słownictwo i ćwiczenia w mówieniu.

Zapoznaj się z poniższymi słówkami, przepisz je do zeszytu:

Authentic – autentyczny, prawdziwy

Stall – stoisko

Increasingly – coraz bardziej

Bargain – okazja

Weight – waga, ciężar

Capture – opanować

Sense – zmysł

Expect – oczekiwać

Negotiate – negocjować, targować się

  1. The famous souks of Dubai are :

A. Modern shopping                  B. traditional shopping experience

2. What can you buy at the Gold Souk:

A. Jewellery                    B. food                C. spices

3. Is bargaining okay in Dubai?

A. Yes                B. No

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content