Klasa I-III

Szkoła podstawowa klasa 1-3 – Religia

Proszę Rodziców/Opiekunów o odczytanie polecenia i w miarę możliwości pomóc dziecku wykonać polecenia :

1.Pomódl się o dobre i bezpieczne wakacje oraz o to żebyśmy spotkali się w szkole we wrześniu. Odmów modlitwę Ojcze nasz
2.Kochani rozpoczynają się wakacje życzę Wam dobrych, pogodnych i bezpiecznych wakacji, żebyśmy się spotkali we wrześniu w szkole na zajęciach.
3.Na wakacjach nie zapominajcie proszę o modlitwie oraz w miarę możliwości o mszy św.
4.Piosenka na wakacje
Czytaj Biblię, módl się co dzień

Do zobaczenia we wrześniu – p. Renata

Related posts

Leave a Comment

Skip to content