Klasa 1-3

Szkoła Podstawowa klasa 1 – Język angielski

Topic: It’s a window. Nauka nazw przedmiotów w domu.

table- stół

chair- krzesło

door- drzwi

window- okno

Zadanie 1. Posłuchaj i pokoloruj.

Zadanie 2.Połącz przedmioty z pomieszczeniami, w których się one znajdują i odpowiedz ustnie na pytania:

Where is the (pencil/ train/ apple/ doll)? Gdzie jest (ołówek/ pociąg/ jabłko/ lalka)?

The (pencil/ train/ apple/ doll)is in the…- (Ołówek/ pociąg/ jabłko/ lalka) jest w…

Related posts

Skip to content