Klasa 1-3

Szkoła Podstawowa klasa 1 – Język angielski

Topic: Where’s the monster? Nauka piosenki.

Skorzystaj z nagrania i ucz się śpiewać piosenkę.

Zadanie 1.Połącz rysunki misiów z ich cieniami, następnie zadawaj pytania i odpowiadaj na nie według podanego wzoru:
Isit in the (bedroom)?Czy on jest w (sypialni)?
No it isn’t in the (bedroom). Nie on nie jest w (sypialni).
It’s in the (bathroom). On jest w (łazience).

Zadanie 2.Napisz wyrazy po śladzie i je przeczytaj.

Zadanie 3.Popatrz na rysunki, przeczytaj wyrazy i zakreśl ten, który jest zgodny z rysunkiem.

  1. bedroom   /   bathroom         2. kitchen   /  living room

Zadanie 4.Pokoloruj oznaczone kropkami fragment rysunków, aby zobaczyć co przedstawiają. Następnie powiedz:

It’s a monster. To jest potwór.It’s in the (kitchen / bathroom). On jest w (kuchni / łazience).

Related posts

Skip to content