Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Godzina z wychowawcą

Temat: Radzenie sobie z agresją własną i innych.

Jaka jest różnica między: „AGRESJĄ a PRZEMOCĄ”?

Agresja – to zachowanie zmierzające do wyładowania gniewu na osobach trzecich. Agresja to rozpoczęcie walki niszczycielskiej lub przejście w sporze słownym od argumentów rzeczowych do sprawiających przeciwnikowi przykrość. Przez agresję rozumiemy gwałtowne, napastliwe destrukcyjne zachowanie, które powoduje cierpienia ofiary (psychiczne i/lub fizyczne) oraz mające na celu wyrządzenie szkody lub przykrości. Istnieje pogląd, że agresja może być jednym z następstw frustracji. Przemocto mechanizm uruchamiany na skutek agresji, pobudza do czynności atakowania, niszczenia. Zjawisko przemocy występuje wówczas, gdy osoba silniejsza wykorzystuje przewagę fizyczną lub psychiczną, jaką ma nad osobą słabszą, nie mogącą się bronić.

Przemoc rówieśnicza przybiera różne formy.

WNIOSEK: Cechą charakterystyczną jest zatem nierównowaga sił.

Agresja słowna Agresja fizyczna Przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego
• przezywanie • wyśmiewanie • grożenie • ośmieszanie • plotkowanie • namawianie się • szantażowanie • obrażanie   • bicie • popchnięcia • podcinanie • wymuszanie pieniędzy •zamykanie w pomieszczeniach • niszczenie własności • kopanie • plucie • wrogie gesty • miny • izolowanie •manipulowanie związkami przyjaźni  

Znęcanie ma miejsce wtedy, gdy jeden uczeń jest przez dłuższy czas narażony na ataki (bezpośrednie lub pośrednie) ze strony innego silniejszego kolegi lub grupy uczniów. Nie potrafi się imprzeciwstawić.Znęcanie się – pojęcie to oznacza zadawanie cierpień, które mają na celu udręczenie pokrzywdzonego. Zazwyczaj znęcanie się polega na działaniu wielokrotnym.

Jak się bronić?

Agresji można i należy się przeciwstawiać. Należy przy tym pamiętać starą zasadę – agresja budzi agresję! Najwłaściwszym działaniem to wyciszenie agresji, a właściwie agresora (napastnika).

W miarę możliwości zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę bo wtedy tracisz możliwość racjonalnego myślenia. Przede wszystkim ustal co jest celem ataku – Ty czy Twoje przedmioty. Zanim podejmiesz środki zaradcze pamiętaj, że życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze i nie jesteś w stanie go odzyskać. Środki materialne natomiast prawie zawsze są możliwe do odzyskania. Staraj się zachować względny spokój i w pewnym stopniu uspokajaj i wyciszaj agresję napastników;

Deklaracja pokojowa:

My, uczniowie klasy 4 szkoły podstawowej

Oświadczamy, że mając na względzie dobro Ziemi – naszej planety oraz zamieszkujących ją istot, ludzi, dołożymy wszelkich starań, aby ćwiczyć swoje ciało, charakter oraz duszę, dążąc do jak najlepszego zrozumienia siebie, kontrolowania swoich zachowań, by przez to przyczynić się do powstrzymania zagrażającej naszej planecie nadmiernie rozrastającej się agresji.

ŹRÓDŁO:

Do opracowania lekcji wykorzystano materiały z książki„SAPER, czyli jak rozminować agresję”, Renata Knez, Wojciech M. Słonina, Rubikon, Kraków 2002

Related posts

Skip to content