Klasa IV-VI

Szkoła podstawowa klasa 4 – Historia

Temat lekcji: Unia polsko –litewska.

Polecenie: obejrzyj film i przepisz notatkę do zeszytu.

Notatka

  1. Po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski został Ludwik Węgierski a po jego śmierci , po uzyskaniu zgody polskiego rycerstwa, jego córka Jadwiga.
  2. W 1385 roku została zawarta unia polsko-litewska w Krewie. Głównym celem jej podpisania była wspólna walka obydwu państw z Krzyżakami. W myśl postanowień unii wielki książę litewski Jagiełło przyjął chrzest i pojął za żonę Jadwigę i został koronowany na króla Polski. Następstwem unii była chrystianizacja Litwy.
  3. W czasie wojny z zakonem w latach 1409-1411 wojska polsko-litewskie pokonały siły krzyżackie w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content