Klasa IV-VI

Szkoła podstawowa klasa 4 – Język angielski

Topic: How to print photos … – jak wydrukować zdjęcia … . Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.

Poniżej znajdziesz instrukcję w języku angielskim, w jaki sposób możesz wydrukować kilka zdjęć przesłanych mailem.

Przepisz słówka, które będą ci pomocne w zrozumieniu tej instrukcji.

open- otworzyć
right- click- kliknąć prawym przyciskiem myszy
copy/ paste- kopiuj/ wklej
appears- pojawić się
send- wysyłać
print- drukować
follow- podążać za
save- zachować/ zapisać
printer- drukarka

Zadanie Posłuchaj i przeczytaj powyższy tekst i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności

1.  ……..
2.  ……..
3.  ……..
4.  .…….
5.  ……..
6.  ……..

Related posts

Leave a Comment

Skip to content