Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Język angielski

Topic: Czas Present Simple – zdania przeczące.

Zapoznaj się z regułami tworzenia zdań przeczących w czasie Present simple, następnie wykonaj zadani

Zadanie 1. Spójrz na obrazki i połącz osoby (1-4) z resztą zdania (a-d).

Zadanie 2. Wybierz poprawną odpowiedź a lub b.

Related posts

Skip to content