Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Język angielski

Czas Present Simple – zdania pytające i krótkie odpowiedzi.

Zadanie 1. Przeczytaj zdania i otocz pętlą poprawne słówko.

Zadanie 2. Spójrz na obrazki i uzupełnij pytania, następnie udziel do nich krótkiej odpowiedzi.

PRZYKŁAD: 1. Does Tim like peaches? Yes, he does.

2. ____________ Tim like ______________________ ? _________________________

3. ____________ Tim like ______________________ ? _________________________

4. ____________ Tim like ______________________ ? _________________________

5. ____________ Tim like ______________________ ? _________________________

Related posts

Skip to content