Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Język angielski

Topic: Name of food…- rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu.

Zadanie Posłuchaj i uzupełnij luki od 1-5, zaznaczając poprawną od powiedź lub B

Name of food: 1)………………………..

A chicken 65’      B fish 65’

Where it’s popular: 2)……..……………….

A in the south of England              B in the south of India

How they make it: they 3)…………………

A fry small pieces of chicken   B boil small pieces of  chicken

in very 4)…………………..

A cold      B hot    and spicy oil.

What they serve with it: Indian 5)………………..

AbreadB bun

Related posts

Skip to content