Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 -Język angielski

Topic; Progress Check 5 – powtórzenie i utrwalenie materiału z modułu 5- słownictwo: food &drinks, czas Present Simple.

Zadanie 1. Połącz słówka z obrazkami.

Zadanie 2. Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B.

  1. I like ___________ fish.

A eat         B eating

  • We  ______________ bread.

A  like making       B liking making

  • My mum _______________ potatoes

A don’t like peeling    B doesn’t like peeling

  • I hate  __________ coffee.

A drinking       B drink

Zadanie 3. Zaznacz odpowiednio w pytaniach do lub does oraz w odpowiedziach do / does lub don’t/ doesn’t.

  1. Do / Does Eric like cooking?    Yes, he does / do.
  2. Do / Does you have lunch at home?     No, I doesn’t / don’t.
  3. Do / Does Helen eat apples?     No, she doesn’t / don’t.

Related posts

Skip to content