Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Przyroda

Temat: Pole uprawne – definicja i znaczenie. Rodzaje roślin uprawnych.

Pole uprawne to obszar wykorzystywany pod uprawę roślin. Na polach uprawia się rośliny, które są pożywieniem dla człowieka i hodowanych przez niego zwierząt. Najczęściej pola obsiewa się lub obsadza jednym rodzajem roślin, np. żytem, kukurydzą czy ziemniakami. Aby uprawy dawały obfite zbiory, pola muszą być np. odpowiednio nawożone, a ziemia spulchniona i napowietrzona.

 Na polach rosną m.in. zboża (pszenica, owies, żyto, kukurydza, jęczmień), które zaliczamy do traw. Poza zbożami uprawia się także rośliny warzywne, czyli takie, które spożywa się po ugotowaniu np. ziemniaki. Innymi uprawianymi warzywami w naszym kraju są np. marchew, pietruszka, burak, kapusta, kalafior. Trzecią grupą roślin uprawionych w Polsce są rośliny oleiste, czyli takie z których robi się olej np. słonecznik i rzepak.

Zadanie

  1. Oceń prawdziwość podanych zadań. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.
  2. Pola uprawne istnieją dzięki ciągłej pracy człowieka. …………..
  3. Żniwa to czas, w którym rolnicy obsiewają pola………………..
  4. Na polach oprócz zbóż uprawia się także warzywa. …………
  5. Rośliny oleiste, na przykład rzepak, zawierają dużą ilość tłuszczu. ……………..
  • Na podstawie treści lekcji wykonaj polecenia:

a) Wymień zboża najczęściej uprawiane w Polsce.

………………………………………………………………………………………………

b) Podaj nazwy roślin, które oprócz zbóż uprawia się na polach.

………………………………………………………………………………………………

c) Podaj dwa przykłady wykorzystania roślin uprawnych przez człowieka.

………………………………………………………………………………………………

d) Podaj przykład uprawianych roślin oleistych.

……………………………………………………………………………………………..

Related posts

Skip to content