Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Przyroda

Temat: Charakterystyka i przystosowania organizmów do życia w wodzie. Film

Środowisko wodne zdecydowanie różni się od środowiska lądowego. W wodzie panują inne warunki życia niż na lądzie. W wodzie jest mniej tlenu, a w raz z zwiększającą się głębokością do dna dociera coraz mniej światła, temperatura wody spada wraz ze wzrostem temperatury.  W wodzie trudniej się poruszać niż na lądzie, bo woda stawia opór. Dlatego organizmy żyjące w wodzie mają inny kształt ciała np. ryby są spłaszczone (mają opływowy kształt ciała), a rośliny wodne mają liście wiotkie, długie i nitkowate. Taka budowa ciała organizmów sprawia, że poddają się one falom i ruchom wody.

Ryby mają cechy, które umożliwiają im życie w wodzie.

Zadanie

Z poniższego tekstu dotyczącego warunków panujących w środowisku wodnym wykreśl błędne sformułowania.

Woda stawia mniejszy/większy opór niż powietrze. W związku z tym w wodzie łatwiej się/trudniej się poruszać niż na lądzie. W wodzie wraz ze wzrostem głębokości zmniejsza się/ zwiększa się ilość światła. Większość organizmów wodnych oddycha tlenem rozpuszczonym w wodzie/tlenem znajdującym się w powietrzu.

Related posts

Skip to content