Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Biologia

Temat: Występowanie, znaczenie i budowa zewnętrzna mszaków. E-podręcznik.

Film: https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX

Mchy są niewielkimi roślinami rosnącymi w dużych i gęstych kępach. W odróżnieniu od innych roślin pobierają wodę cała swoją powierzchnią.

1.Środowisko życia mszaków:

• na lądzie – wilgotne i cieniste miejsca np.: runo leśne, szczeliny skalne, pnie drzew i gałęzie;

• w wodzie – na dnie i na kamieniach słodkich zbiorników wodnych.

2.Budowa zewnętrzna:

Pojedynczy mech składa się z chwytników, łodyżki i listków. Gdy rozmnaża się, dodatkowo wyrasta bezlistna łodyżka tzw. trzonek, a na szczycie zarodnia.

3.Znaczenie mchów w przyrodzie:

•             są organizmami pionierskimi tj. potrafią żyć tam, gdzie inne rośliny nie mogą np. skały – mchy mają małe wymagania,

•             magazynują wodę dzięki czemu zapobiegają suszy i powodzią,

•             ptaki budują z mchów gniazda,

•             stanowią pożywienie dla zwierząt np. saren

•             miejscem zamieszkania dla np. mrówek, ślimaków, pająków

•             są głównym składnikiem torfowisk czyli terenów podmokłych.

4.Znaczenie mchów dla człowieka:

•             torf używany jest w ogrodnictwie jako ziemia torfowa

•             i w lecznictwie jako borowina czyli torf wymieszany z wodą.

5.Jak powstaje torf?

Charakterystyczną cechą torfowców jest zdolność do stałego wzrostu. Górna część rośliny intensywnie rośnie, a dolna obumiera i ulega rozkładowi. Gdy torfowiec jest podtopiony i brakuje mu dostępu do tlenu zamienia się w torf.

Zadanie

Przerysuj poniższy rysunek do zeszytu. Zaznacz i podpisz na rysunku : zarodnię, trzonek,

łodyżkę z listkami, chwytniki, zarodniki, listki.

Related posts

Skip to content