Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Historia

Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym

1.Przyczyny dążeń do zjednoczenia Polski
a. niewielkie księstwa nie mogły sprostać zagrożeniom zewnętrznym
b. ksiażęta dzielnicowi nie mogli zapewnić spokoju wewnętrznego
c. ideę zjednoczenia wspierał Kościół – m.in. arcybiskup Jakub Świnka

2.Pierwsze próby przywrócenia jedności:
a. w pierwszej połowie XIII w. część dzielnic połączył Henryk II Pobożny
a. w 1241 r. poległ w bitwie z Mongołami pod Legnicą
b. w drugiej połowie XIII w. działał władca Wielkopolski – Przemysł II
– przejął władzę na Pomorzu Gdańskim
– w 1295 r. arcybiskup Jakub Świnka koronował go w Gnieźnie
– w 1296 r. Przemysł II został zamordowany w Rogoźnie

3.Walka o władzę w Polsce po śmierci Przemysła II
a. książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek
– opanował m.in. Wielkopolskę i Pomrze Gdańskie
– został zmuszony do ucieczki przez Wacława II
b. król czeski Wacław II
– opanował Małopolskę
– odebrał Łokietkowi Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie
– w 1300 r. koronował się w Gnieźnie na króla Polski
– w jego imieniu władzę sprawowali starostowie
– Wacław II zmarł w 1305 r., a jego następca (Wacław III) w 1306 r.

4.Koronacja Władysława I Łokietka
a. po powrocie do Polski Władysław Łokietek zajął:
– Małopolskę
– ziemię sieradzko-łęczycką
– Kujawy
– Pomorze Gdańskie
b. utrata Pomorza Gdańskiego przez Władysława Łokietka
– Pomorze Gdańskie zostało zaatakowane przez Brandenburczyków
– Władysław Łokietek musiał poprosić o pomoc Krzyżaków
– Krzyżacy w 1309 r. zajęli Pomorze Gdańskie
c. w 1314 r. Władysław Łokietek opanował Wielkopolskę
d. Władysław I Łokietek koronował się w 1320 r. w Krakowie

5.Wojny z Krzyżakami
a. Krzyżacy nie zwrócili Pomorza Gdańskiego, mimo wyroku sądu papieskiego
b. w 1329 r. Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską
c. wojna z zakonem krzyżackim w 1331 r.
– oddziały krzyżackie zaatakowały Wielkopolskę
– od południa zaatakowali Polskę wspierający Krzyżaków Czesi
– wojska polskie pokonały Krzyżaków pod Płowcami – 1331 r.
– w 1333 r. Krzyżacy zajęli Kujawy
– w 1333 r. zmarł Władysław I Łokietek

Related posts

Skip to content