Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Historia

Temat: Czasy świetlności Dynastii Jagiellonów

Proszę zapisać w zeszycie notatkę, możesz wydrukować i wkleić do zeszytu.

1.1444 bitwa pod Warną – śmierć Władysława Jagiellończyka.

2.1454 -1466 wojna trzynastoletnia

a) przyczyny
– niezadowolenie mieszczan pruskich z polityki Krzyżaków

  • w inkorporacja ( włączenie) Prus do Polski
    b) skutki
  • 1466 rok pokój w Toruniu – podział Prus na : Pruski Królewskie i Prusy Zakonne

3.Postanowienia II pokoju toruńskiego z 1466r.
-Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, Warmię oraz zamki w Malborku iElblągu (odtąd będziemy o tych ziemiach mówić Prusy Królewskie)
-pozostałe tereny państwa krzyżackiego ze stolicą w Królewcu stają się lennem polskim iodtąd będą się nazywały Prusy Zakonne

4.W wyniku prowadzonej przez Jagiellonów polityki dynastycznej na przełomie XV i XVI wiekurządzili oni w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech.

Related posts

Skip to content