Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Informatyka

Temat: Graficzna prezentacja danych w arkuszu.

Do tej pory we wszystkich naszych ćwiczeniach dane prezentowaliśmy w postaci tabeli. Dane opracowane za pomocą arkusza kalkulacyjnego możemy zaprezentować w formie wykresów.

Wykresem nazywamy graficzną prezentację danych liczbowych.

Jak wstawić wykres zapoznaj się z instrukcją filmową z linku:

Ćwiczenie 1.

W nowym arkuszu przepisz dane z poniższej tabeli.

  1. Dane z tabeli przedstawiają wydatki miesięczne.
  2. Zaznacz wpisane informacje.
  3. Wybierz kartę WSTAWIANIE i następnie odpowiedni typ wykresu: kolumnowy / wykres kolumnowy 3-Wprzedstawiający zbiorcze wydatki

Zadanie

W nowym arkuszu kalkulacyjnym przepisz poniższą tabelę i wykonaj odpowiednie obliczenia. Jeśli nie masz komputera wykonaj zadanie w tabelce: wpisz w komórce formułę, według której komputer powinien obliczyć Wartość

Np. pomidory Wartość: =B2*C2 i tak dalej wszystkie produkty oraz na końcu oblicz Razem

Wpisz, jakiej użyjesz formuły do obliczenia Wartości za poszczególne zakupy …………………………………………

Wpisz, jakiej użyjesz formuły do obliczenia kwoty za zakupy Razem ……………………………………………………….

Related posts

Skip to content