Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6 a, 7, 8 Technika

Temat: Rzuty prostokątne, przedstawianie przedmiotów w rzutach prostokątnych. Ćwiczenia praktyczne.

  1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
  2. Zapoznaj się z materiałem lekcyjnym, dokładnie obejrzyj filmy z linków.
  3. Zapisz w zeszycie notatkę czym są rzuty prostokątne oraz przerysuj pierwszy rysunk.
  4. Wykonaj zadania z karty pracy. Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela ukrzyskow@wp.pl lub na Messenger (IIaBS Nauczyciel)
  1.  

Rzutowanie prostokątne – układ trzech rzutni

Płaszczyzny te nazywamy:

I – rzutnia pionowa zwana główną,

II – rzutnia pozioma.

III – rzutnia boczna,

Rzut prostokątny powstaje w następujący sposób:

a) przedmiot ustawiamy równolegle do rzutni, tak aby znalazł się pomiędzy obserwatorem a rzutnią,

b) patrzymy na przedmiot prostopadle do płaszczyzny rzutni,

c) z każdego widocznego punktu prowadzimy linię prostopadłą do rzutni,

d) punkty przecięcia tych linii z rzutnią łączymy odpowiednimi odcinkami otrzymując rzut prostokątny tego przedmiotu na daną rzutnię

http://t3i.ugu.pl/rystech/rzuty/rzut.gif

Na każdą z płaszczyzn wzajemnie prostopadłych dokonujemy rzutowania prostokątnego przedmiotu w odpowiednim kierunku:

a) Na rzutni pionowej I zgodnie z kierunkiem 1 otrzymamy rzut pionowy (główny).

b) Na rzutni poziomej II zgodnie z kierunkiem 2 otrzymamy rzut z góry.

c) Na rzutni bocznej III zgodnie z kierunkiem 3 otrzymamy rzut boczny (z lewego boku).

Po rozłożeniu na każdej rzutni mamy prawidłowo wyglądające rzuty prostokątne przedmiotu z trzech różnych kierunków.

Rysując poszczególne rzuty na arkuszu należy pamiętać, że po ich wzajemnym ułożeniu względem siebie rozpoznajemy który z rzutów jest rzutem głównym, który bocznym a który z góry. Wobec tego nie jest obojętne w którym miejscu narysujemy kolejne rzuty.

Rzut I (z przodu) i rzut II (z góry) mają jednakową długość i leżą dokładnie jeden nad drugim.

Rzut I (z przodu) i rzut III (z boku) leżą dokładnie obok siebie i mają jednakową wysokość.

Rzuty z góry (II) i z boku (III) mają jednakową szerokość.

Zasady wykonywania rzutów przedstawia film:

Ćwiczenia

Jak uzupełnić brakujący element rzutu przedstawia film:

na jego podstawie wykonaj ćwiczenia on-lin

Related posts

Skip to content