Klasa 5-6b Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6 – Biologia

Temat: Znaczenie gadów dla człowieka i w przyrodzie. Główne zagrożenia i sposoby ochrony gadów. E-podręcznik.

Link do e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v

Gady (węże, jaszczurki, żółwie, krokodyle) są drapieżnikami, prowadzą lądowy lub wodno – lądowy tryb życia. Są w pełni przystosowane do życia na lądzie.Wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną. Nie wolno ich płoszyć, łapać, ranić ani zabijać.

Sposoby ochrony:

– zakaz niszczenia miejsc rozrodu i zimowania

– wprowadzenie okresów ochronnych

– tworzenie rezerwatów przyrody

– tworzenie nowych biotopów (np. sztucznych zbiorników wodnych)

– budowa tuneli pod drogami

– wprowadzenie przepisów, nakazujących ich ochronę.

Znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka:

•             ograniczają liczebność innych zwierząt

•             ograniczają ilość owadów i gryzoni, które niszczą uprawy

•             same stanowią pokarm dla wielu ssaków i ptaków

•             jad węży służy do produkcji lekarstw i kosmetyków

  •      mięso gadów i jaja żółwi w niektórych krajach są ważnym składnikiem pożywienia człowieka
  •      skórakrokodyli i węży używana jest do wyrobów torebek, pasków i butów.

Zadanie

Oceń stwierdzenia dotyczące znaczenia gadów. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli fałszywe.

  1. Wiele gatunków gadów to szkodniki lasów i roślin uprawnych …………….
  2. Gady regulują liczebność zwierząt kręgowych i bezkręgowych. ……………
  3. Jad węży wykorzystuje się do wyrobów leków i kosmetyków. ……………..
  4. Skóra niektórych gadów jest wykorzystywana w przemyśle obuwniczym. ……….

Related posts

Skip to content