Klasa 5-6b Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6a, 6b – Geografia

Temat: Ukraina w czasach przemian.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Ukraina – stolica – Kijów

Ukraina wczoraj i dziś

Ukraina do 1991 r. nie była suwerennym (odrębnym) państwem. Stanowiła część Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). W kraju nie odbywały się demokratyczne wybory, a wszystkie istotne decyzje podejmowane były prze władze w Moskwie. Ukrainę uważano za drugą po Rosji najważniejszą republikę ZSRR. Swoją pozycję zawdzięczała znacznej liczbie ludności, położeniu. Jej gospodarka nie była nowoczesna, ale dostarczała bardzo potrzebnych produktów. Szczególne znaczenie miała produkcja rolna (zbóż, buraków cukrowych). Z kolei przemysł zaopatrywał ZSRR w stal, węgiel oraz różnego rodzaju maszyny i sprzęt wojskowy.

Trudności po 1991 r., z którymi musiała się zmierzyć Ukraina

– Zależność gospodarcza od Rosji. (Duża część towarów wytwarzanych na Ukrainie była sprzedawana do Rosji. Stamtąd Ukraina sprowadzała surowce energetyczne – ropę naftową i gaz ziemny. Federacja Rosyjska mogła szantażować byłą republikę odcięciem dostaw bardzo ważnych surowców lub podniesieniem ich cen).

– Brak zgody w sprawie przyszłego ustroju państwa. (Nie było wiadomo, jakie uprawnienia i obowiązki powinien mieć premier, prezydent i parlament. Spierano się nawet o to, czy w ogóle wybierać prezydenta /wcześniej nie było takie urzędu/).

– Słabe struktury państwowe i korupcja. (By zarządzać państwem, konieczne są różnego rodzaju urzędy i instytucje, których brakowało na Ukrainie. Te, które istniały, działały bardzo źle. Wiele interesów załatwianych było w nielegalny sposób, w wyniku przekupstwa).

– Własność państwowa i zacofanie technologiczne. (Fabryki i gospodarstwa rolne stanowiły własność państwa. Produkty z nich pochodzące w większości były słabej jakości i nie miały dużej wartości. Wiele przedsiębiorstw przynosiło straty).

– Brak własnej waluty. (Wcześniej Ukraina używała rubla – wspólnej waluty dla całego ZSRR. Obecnie obowiązująca waluta to- hrywna.

– Podział i niepokoje społeczne. (Część mieszkańców opowiadała się za szybką integracją z krajami Europy Zachodniej, ale wiele osób wolało dalszą współpracę z Rosją. Ludzie byli niezadowoleni z pogarszających się warunków życia, rosnących cen.

Rozwiązanie ZSRR było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Ukrainy. Kraj stanął przed szansą budowy swojej niezależności.

Zadanie:

– Zapisz w zeszycie nazwę stolicy Ukrainy.

Stolicą Ukrainy jest …………………………………

Walutą obowiązującą na Ukrainie jest ………………………….

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content