Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6a, 7, 8 – Godzina z wychowawcą

Jestem eko! – nie szkodzę Ziemi

To nic trudnego zostać przyjacielem świata swego Świat przyrody – piękny , fascynujący i tajemniczy – częścią tego świata jest także człowiek. Świat ten dostarcza nam pozytywnych emocji, ciszy, wzruszenia, wzbudza zainteresowanie, podziw i szacunek. To świat odkryty, a jednak wciąż na nowo odkrywany. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska.

Człowiek korzystając z bogactw naturalnych ziemi wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa, ginące zwierzęta – „wołają o pomoc”. Ochrona środowiska przyrodniczego jest koniecznością. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszej Ziemi. Jak Ty możesz pomóc Ziemi?

W odpowiedzi na to pytanie, a także przyjrzenie się temu problemowi pomoże Ci prezentacja:

Related posts

Skip to content