Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6a, 7, 8 – Historia

Gospodarka i społeczeństwo II RP

Na początek proszę obejrzeć film dotyczący dzisiejszego tematu

Bardzo proszę, aby umieścić w zeszycie poniższą notatkę z tego tematu. Możecie ją wydrukować i wkleić lub przepisać.

1.Źródła problemów gospodarczych w pierwszych latach II Rzeczypospolitej:

a. zniszczenia wojenne

b. zróżnicowanie w rozwoju cywilizacyjnym

– Polska A – rozwinięte ziemie dawnego zaboru pruskiego i części Polski centralnej

– Polska B – słabo rozwinięta Galicja Wschodnia i Kresy Wschodnie

c. słabe powiązania ekonomiczne między ziemiami dawnych zaborów

d. niezharmonizowana struktura regionów, które do tej pory powiązane były z organizmami gospodarczymi państw zaborczych

– część okręgów przemysłowych po przyłączeniu do Polski utraciła swoje dotychczasowe rynki zbytu

– niespójna sieć linii kolejowych

e. zacofana struktura gospodarcza – Polska krajem rolniczo-przemysłowym

2.Wielki kryzys gospodarczy w Polsce – 1929-1935

3.Budowa portu w Gdyni

4.Plan Czteroletni  Eugeniusza Kwiatkowskiego – plan rozwoju gospodarczego

5.Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego  (COP) – rozpoczęcie w 1937 r.

a. lokalizacja  w widłach Wisły i Sanu

b. rozwój przemysłu zbrojeniowego i elektrycznego

Related posts

Skip to content