Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6a, 7, 8 – Technika

Temat: Rzuty aksonometryczne. Podstawy rzutowania przestrzennego.

  1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
  2. Zapoznaj się z materiałem lekcyjnym, dokładnie obejrzyj filmy z linków.
  3. Zapisz w zeszycie notatkę czym są rzuty aksonometryczne i wykonaj zadanie.
  4.  Zrób zdjęciei wyślij do nauczyciela ukrzyskow@wp.pl lub na Messenger (IIaBS Nauczyciel)

Rzutowanie w przestrzeni

Do przedstawienia kształtów przedmiotów w sposób trójwymiarowy stosuje się rzuty aksonometryczne. Na jednym rysunku uwzględnione są trzy podstawowe wymiary: wysokość, szerokość i głębokość. Rzutnię tworzą trzy osie: X, Y i Z. Wśród rzutów aksonometrycznych wyróżnia się rzuty izometryczne, dimetryczne ukośne oraz dimetryczne prostokątne. Wszystkie mogą być wykonane zarówno za pomocą przyborów kreślarskich, jak i odręcznie – w postaci szkiców.

Obejrzyj film przedstawiający zasady rysowania rzutów aksonometrycznych w izometrii:

Obejrzyj film przedstawiający zasady rysowania rzutów aksonometrycznych w dimetrii ukośnej:

Zadanie

Zapoznaj się z rysunkami przedstawiającymi kolejność czynności w trakcie wykonywania rzutów izometrycznych i dimetrycznych ukośnych sześcianu. Następnie narysuj oba rzuty w zeszycie zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami. Uwzględnij na swoich rysunkach brakujące krawędzie sześcianów.

Related posts

Skip to content