Klasa 5-6b Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6a i 6b – Informatyka

Temat: Drukowanie w arkuszu. Zadania różne – ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji będziemy doskonalili umiejętności obliczania w arkuszu kalkulacyjnym.

  1. Zapisz do zeszytu temat.
  2. Wykonaj zadania a następnie wyślij do nauczyciela na maila lub zrób zdjęcie i wyślij przez Messengera

Kl. 6 a –  stetelmajer@wp.pl

Kl. 6 b – ukrzyskow@wp.pl

Ćwiczenie 1
Wykonaj poniższe czynności:

1.Uruchom program Microsoft Excel.
2.Wprowadź poniższe dane do tabeli arkusza i policz, ile Zuzia zapłaciła za zakupy? Na przykład
Masło: w komórce D2 wpisz =B2*C2 (po naciśnięciu klawisza Enter, komputer obliczy wartość)

3.Po wykonaniu obliczeń, tabelę sformatuj, wykorzystując polecenie Format –>Autoformatowanie…
4.Sprawdź, jak będzie wyglądała tabela po wydrukowaniu: Plik –>Podgląd wydruku. Zmień parametry wydruku tak, aby tabela była wydrukowana na środku kartki A4.
5.Po wykonaniu wszystkich czynności zamknij podgląd wydruku i zapisz dokument pod nazwą wydatki Zuzi

Ćwiczenie 2

1.Uruchom program Microsoft Excel.
2.Wprowadź do arkusza dane z poniższej tabeli.

3.Opracuj wykres kolumnowy i odczytaj z niego, który zawodnik wypadł najlepiej.
4.Arkusz zapisz pod nazwą zawody sportowe

Ćwiczenie 3

1.Uruchom program Microsoft Excel.
2.Wprowadź do arkusza dane z poniższej tabeli.

3.Oblicz średnią ocen z klasówki.
4.Przygotuj wykres słupkowy przedstawiający wyniki wszystkich uczniów i wynik średni.
5.Arkusz zapisz pod nazwą klasówka

Related posts

Skip to content