Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 6b – Historia

Temat: Demokracja szlachecka – lekcje powtórzeniowe

Przypomnijmy sobie dzisiaj na czym polegała demokracja szlachecka. Zapraszam do obejrzenia filmu.

Zapisz w zeszycie notatkę, możesz wydrukować i wkleić.

Demokracja szlachecka w Polsce

1.Stan szlachecki w Polsce
a. stan szlachecki wyłonił się z średniowiecznego rycerstwa
b. dzięki przywilejom uzyskanym w średniowieczu szlachta miał wyjątkową pozycję polityczną, prawną i gospodarczą
c. stan szlachecki był zróżnicowany pod względem majątkowym – wyróżniamy:
– magnaterię
– szlachtę średnią
– szlachtę zagrodową
– gołotę

2.Początki demokracji szlacheckiej w Polsce
a. w 1505 r. została uchwalona tzw. konstytucja Nihil novi (nic nowego)
b. odtąd każde nowe prawo wymagało zgody szlachty
c. szlachta wyrażała swoją wolę w sejmie

3.Lokalnymi organami demokracji szlacheckiej były sejmiki ziemskie
a. na sejmikach wybierano posłów na sejm walny i podejmowano inne ważne decyzje

4.Najwyższym organem demokracji szlacheckiej w Polsce był sejm walny
a. pierwszy sejm walny zebrał się w 1493 r. w Piotrkowie
b. w sejmie walnym uczestniczyły trzy stany sejmujące:
– król
– senat – w skład senatu wchodzili najwyżsi urzędnicy państwowi i dostojnicy kościelni
– izba poselska – składała się z posłów wybieranych przez szlachtę na sejmikach ziemskich
c.posłowie szlacheccy mieli obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami swoich wyborców

Related posts

Skip to content