Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 7, 8 – Chemia

Temat: PRAWO ZACHOWANIA MASY.


„Nic w przyrodzie nie ginie” –
to powiedzenie dotyczy podstawowej zasady rządzącej przemianami w naszym świecie. Jego zasadność poparto wynikami wielu obserwacji i eksperymentów na długo przed tym, zanim ludzie dowiedzieli się o istnieniu atomów i o sposobach ich łączenia. Aby przekonać się o tym zobacz film:

Zapoznaj się z nowymi materiałami:

Już w XVIII wieku zajmowano się porównywaniem mas substratów i produktów. Badania te, prowadzone niezależnie przez dwóch chemików, Rosjanina Michaiła Łomonosowa (1756) i Francuza Antoine’a Lavoisiera (czyt. antła lawłaziera)(1785), doprowadziły do sformułowania ogólnego prawa przyrody, które nazwanoprawem zachowania masy.


Według tego prawa w układzie zamkniętym (w którym produkty reakcji nie opuszczają tego układu) łączna masa substratów jest równa sumie mas produktów. Oznacza to, że z tej samej masy substratów powstaje taka sama masa produktów, czyli że podczas przemiany chemicznej masa substancji w nich uczestniczących nie ulega zmianie.

Wykonaj notatkę do zeszytu – napisz jak brzmi prawo zachowania masy

zadanie i pytania do tematu wyślij do nauczyciela na meila: beatarokitawronowska@wp.pl lub na messengera

Related posts

Skip to content