Klasa VII-VIII

Szkoła podstawowa klasa 7-8 – Język angielski

Temat: The Art of Advertising– praca z tekstem, słownictwo. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu nt. reklam.

Zadanie 1. Przetłumacz słówka z ramki:

Jingle – piosenki z reklam

Zadanie 2. Read and listen to the text. Say if the sentences are true (T) or false (F). Posłuchaj I przeczytaj tekst.  Zapisz czy zdania są zgodne z treścią tekstu (T) czy nie (F).

  1. Beethoven used to write advertising jingles.                                    T             F
  2. A successful jingle is one you remember.                                          T             F
  3. One of advertisers’ favourite tricks is to use a celebrity to  sell a product.       
    T             F
  • People can smell the advert.                                                                   T             F
  • The celebrities always use the products they sell.                         
    T             F

POWODZENIA

Related posts

Leave a Comment

Skip to content