Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 7, 8 – Technika

Temat: Zawody na wyciągnięcie ręki – kim mogę zostać, jaki zawód wykonywać.

Rozwój zawodowy jest jednym z najważniejszych etapów w życiu człowieka. Zapewnia samorealizację przez zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności istotnych dla wykonywania zawodu.

Na wybór przyszłej szkoły – a tym samym zawodu – mają wpływ:

  • zdolności,
  • zainteresowania,
  • aspiracje i hierarchia wartości,
  • motywacja do działania,
  • plany dotyczące własnej przyszłości życiowej i zawodowej.

Każdy człowiek posiada predyspozycje zawodowe. Wynikają one z posiadanych uzdolnień, umiejętności, a także zainteresowań.

Wybierając szkołę ponadpodstawową, warto szukać takiej szkoły, która stwarza możliwości realizacji pasji, zainteresowań, a także pogłębiania wiedzy w ulubionych dziedzinach.Jednocześnie należy wziąć pod uwagę swoje możliwości, które pozwolą na ukończenie szkoły oraz konsekwencji swojego wyboru, np. wyjazdu do internatu na dokształcenie teoretyczne zawodowe.

Jak myślisz, czym będziesz się zajmować, będąc dorosłym? Uzupełnij tabelę, która pomoże ci odpowiedzieć na to pytanie.

W jakim zawodzie mogę się kształcić?

W każdym, zgodnie z nową klasyfikacją zawodów. (zapoznanie z klasyfikacją zawodów)

–  Sposoby poszukiwania praktyki

– Zapoznanie z terminami składania dokumentów do BS I

Dokumenty do Branżowej Szkoły I stopnia

  1. Zaświadczenie od przyszłego pracodawcy o zapewnieniu praktyki w BS
  2. Orzeczenie Kwalifikacyjne o potrzebie kształcenia specjalnego na nowy etap z PPP
  3. Podanie o przyjęcie do szkoły
  4. Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia /kontynuowania nauki w danym zawodzie.

Related posts

Skip to content