Klasa VII-VIII

Szkoła podstawowa klasa 7-8 – Technika

Temat: Technologia wytwarzania prądu elektrycznego

Obejrzyj film:

Zadanie do tematu

W trakcie filmu wykonaj notatkę, która ma zwierać poniższe informacje:

a) ile prądu powstaje w takiej elektrowni,

b) budowa elektrowni węglowej, uzupełnij punkty,zaczynając od:

– podajniki urobku-węgla,

– kocioł (podać jaki),

– instalacja odsiarczania,

– turbiny trójkadłubowe (podać trzyczęściowy podział),

– turbogenerator  (podać czym chłodzony),

– szynoprzewody (jakie natężenie ma płynący w nich prąd),

– zbiorniki wody (jaką wodę zbierają),

– chłodnie kominowe.

c) ile węgla jest spalane na godzinę,

d) zagrożenia dla górnika wynikające z wydobycia węgla (3-4 podać),

e) inne metody wytwarzania prądu pokazane w filmie,

f) wady energetyki węglowej (podać 2).

W dwóch zdaniach opisz wrażenia z oglądanego filmu, wykonanego zadania, przydatności treści.

Zadanie w całości ma mieć powyższą postać. Notatka ma mieć ścisły związek z filmem. Bez oglądania filmu notatka nie jest wykonana prawidłowo i oceniana.

Ten temat jest przewidziany na dwie godziny lekcyjne, ale jeżeli zajmie Ci więcejczasu proszę o zgłoszenie takiej uwagi.

Zadania wykonuj na bieżąco i od razu po wykonaniu przesyłaj na adres: mirbag@gmail.com

Related posts

Leave a Comment

Skip to content