Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Biologia

Temat: Definicja i charakterystyka ekosystemu, jego rodzaje i przemiany.

Ekosystem to zbiór elementów ożywionych (biocenoza) i nieożywionych (biotop), które wzajemnie na siebie wpływają. Biocenozę tworzą rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty i bakterie, a w skład biotopu wchodzi powietrze, gleba, woda i skały.

BIOTOP + BIOCENOZA = EKOSYSTEM

Wyróżniamy dwa rodzaje ekosystemów:

– naturalne

– i sztuczne.

Ekosystemy naturalne powstały bez udziału człowieka i człowiek nie ma wpływu na ich funkcjonowanie. Są to lasy, jeziora i morza. Ekosystemy sztuczne powstały w wyniku działalności człowieka i są przez niego cały czas przekształcane. Należą do nich pola, łąki, sady, parki miejskie, stawy rybne.

Poniższa grafika przedstawia korzyści jakie czerpią ludzie z ekosystemów.

Ekosystemy ulegają zmianą, stopniowo przekształcają się w inne ekosystemy o zwiększonej liczbie gatunków. Taki proces nazywamy sukcesją. Gdy sukcesja trwa setki, a nawet tysiące mówimy o sukcesji pierwotnej np. na skałach po bardzo długim czasie wyrasta las. Gdy sukcesja trawa kilkadziesiąt lat mamy do czynienia z sukcesją wtórną np. z biegiem lat łąka zamienia się w las.

Zadanie

Dopasuj sposoby wykorzystania ekosystemów do właściwego rodzaju ekosystemów. Wstaw litery od A do F w odpowiednie miejsca tabeli.

  1. Podmiejski park służy do odpoczynku i kontaktu z przyrodą.
  2. Z lasów pozyskuje się drewno.
  3. Na polach uprawiamy ziemniaki, pszenicę ora kukurydzę.
  4. Z mórz i oceanów wyławiamy wiele gatunków ryb, skorupiaków i mięczaków.
  5. W kamieniołomach wydobywa się np. dolomit.
  6. Na terenie białowieskiego Parku narodowego są prowadzone badania naukowe.
Sposoby wykorzystania ekosystemu Ekosystemy sztuczne Ekosystemy naturalne
Pozyskiwanie żywności    
Niematerialne użytkowanie ekosystemów    
Uzyskiwanie surowców    

Related posts

Skip to content