Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Biologia

Temat: Rodzaje poziomów troficznych oraz łańcuchy pokarmowe występujące w ekosystemach.

W ekosystemie jedne organizmy stanowią pokarm dla innych, taka zależność między gatunkami zwana jest zależnościami pokarmowymi. Gdy różne gatunki ustawimy w kolejności od zjadanych do zjadających to otrzymamy tzw. łańcuch pokarmowy. Zbiór wielu powiązanych ze sobą łańcuchów pokarmowych, które występują w danym ekosystemie tworzą siec pokarmową.

Przykładowe łańcuchy pokarmowe:

Różne organizmy, które pozyskują pokarm w podobny sposób i zajmują to samo miejsce w łańcuchu pokarmowym tworzą grupy nazywanymi poziomami troficznymi. Wyróżnia się trzy poziomy troficzne: producentów, konsumentów i destruentów.Producenci to organizmy, które same wytwarzają sobie pokarm np. rośliny. Konsumenci to organizmy cudzożywne, a destruenci to organizmy, które rozkładają martwą materie organiczną.

Stabilny, prawidłowo działający ekosystem znajduje się w stanie równowagi dynamicznej. Oznacza, to że liczba osobników i gatunków zajmujących określone poziomy troficzne utrzymuje się względnie na stałym poziomi. Równowaga może zostać zakłócona, gdy z ekosystemu zniknie jeden z gatunków lub zostanie wprowadzony obcy. Najbardziej na zakłócenia są narażone sztuczne ekosystemy i te, w których jest najmniej gatunków.

Zadanie. Rysunek przedstawia łańcuchy pokarmowe ułożone w siec pokarmową.

  1. Na podstawie rysunku podaj przykład łańcucha troficznego (pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym są producenci).
  2. Napisz nazwy poziomów troficznych, do których należą określone organizmy.
  3. Podaj przykład organizm z pośród sieci pokarmowej, który jest jednocześnie drapieżnikiem i ofiarą.
  4. Podaj przykład gatunku, który może być konsumentem II i III rzędu.

Related posts

Skip to content