Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Biologia

Temat: Poziomy różnorodności biologicznej oraz czynniki je kształtujące.

 Różnorodność biologiczna to rozmaitość form życia występujących na Ziemi. To wszystkie formy mające pierwiastek życia np. drzewa, krzewy, kwiaty, zwierzęta, owady, protisty, grzyby itp.

Wyróżniamy trzy poziomy różnorodności biologicznej:

  • różnorodność ekosystemowa to zbiór wszystkich rodzajów ekosystemów np. jeziora, lasu, łąki, pola, morza, oceanu, jeziora, rzeki, wydmy, pustyni, gór itp.
  • różnorodność gatunkowa to zbór wszystkich gatunków występujących w określonym ekosystemie np. wszystkie organizmy żyjące w jeziorze.
  • różnorodność genetyczna to różnice występujące między przedstawicielami tego samego gatunku np. w stadzie wilków.

 Czynniki naturalne wpływające na kształtowanie się różnorodność biologiczną:

– czynniki klimatyczne: nasłonecznienie, temperatura, ilość opadów

– sukcesja czyli naturalne i ciągłe zmiany w ekosystemie.

Źródło:Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Film: Cykl życia jezior – sukcesja.

Autor filmu opowiada jak zmienia się jezioro w czasie czyli jego sukcesję.

Film: Bioróżnorodność – ósmy odcinek serii Eko-Polska.

Film przedstawia różnorodność biologiczną Polski na każdym jej poziomie. Przedstawia jej cechy unikatowe, problemy i sposoby ochrony.

Zadanie 1.

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących różnorodności biologicznej. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

  1. Sukcesja ekosystemów nie wpływa na ich skład gatunkowy. ……
  2. Im większa różnorodność gatunkowa, tym lepsze możliwości utrzymania równowagi w ekosystemie. ….
  3. Jeżeli liczebność osobników danego gatunku jest niska, może dojść do jego wymarcia. …..
  4. Wymieranie gatunku jest zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla czasów współczesnych. ……
  5. Dzięki większemu zróżnicowaniu genetycznemu wewnątrz gatunku wzrasta szansa na pojawianie się korzystnych cech. ….

Related posts

Skip to content