Klasa VII-VIII

Szkoła podstawowa klasa 8 – Biologia

Temat: Metody i cele ochrony przyrody.

Proszę do zeszytu przepisać temat lekcji, zapoznać się z treścią (nie przepisywać do zeszytu!) oraz obejrzeć filmy o ochronie zwierząt, roślin i grzybów w Polsce. Na końcu proszę wykonać w zeszycie zadanie. Dziękuję


Ochrona przyrody
– ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu.

Cele ochrony przyrody:

 • powstrzymanie ubożenia różnorodności biologicznej,
 • ograniczenie lub zapobieganie degradacji elementów przyrody,
 • przywrócenie utraconych wartości przyrodniczych.

Metody ochrony przyrody:

 • przeniesienie zagrożonego składnika w inne miejsce, na którym zapewni mu się bezpieczeństwo np. zoo lub ośrodki leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt,
 • zwiększenie ilości osobników wolno żyjących,
 • zachowanie materiału genetycznego w bankach genów,
 • wpisanie gatunku na czerwoną listę gatunków ginących,
 • budowanie korytarzy pod drogą, zakładanie sztucznych gniazd, dokarmianie, koszenie łąk, tworzenie wodopojów,
 • działania ochronne w miejscu występowania zagrożonego składnika np. parki narodowe,
 • restytucja czyli przywrócenie przyrodzie gatunku, który wyginął na danym terenie np. żubr,
 • ochrona bierna czyli wyeliminowanie człowieka z określonego ekosystemu,
 • ochrona czynna czyli przewidywanie niekorzystnych działań człowieka.

Film: Przyroda pilskich lasów – odcinek 2 – Chronione gatunki zwierząt.

Film: Przyroda pilskich lasów – odcinek 3 – Chronione gatunki roślin i grzybów.

Zadanie.

Napisz w zeszycie czym jest ochrona przyrody oraz podaj trzy przykłady metod jej ochrony.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content