Klasa VII-VIII

Szkoła podstawowa klasa 8 – Biologia

Temat: Gospodarowanie zasobami przyrody.

Proszę do zeszytu wpisać temat lekcji, zapoznać się z treścią (nie przepisywać!), obejrzeć film i wykonać w zeszycie zadanie. Dziękuję

 Zasoby przyrody to wszystkie elementy  przyrody, które są wykorzystywane przez człowieka. Wzrost liczby ludności i rozwój przemysłu sprawiają, że zapotrzebowanie na zasoby naturalne wzrasta. Prowadzi to do nadmiernej ich eksploatacji.

Dlatego opracowano zasadę zrównoważonego rozwoju. Według niej rozwój gospodarczy powinien tak przebiegać, aby zaspokajać współczesne zapotrzebowanie i nie zmniejszać przy tym szans, aby przyszłe pokolenia również mogły korzystać z zasobów przyrody. Zasoby przyrody nie ulegną wyczerpaniu i degradacji.

Sposoby gospodarowania odnawialnymi zasobami przyrody:

  • organizmy żywe np. limity wycinki drzew, limit połowu ryb, limit polowań;
  • powietrze np. zakładanie filtrów na kominy, aby uchronić powietrze przez zanieczyszczeniem i poprawić jego jakość;
  • woda np. oszczędzanie, ochrona przez zanieczyszczeniem, budowa nowoczesnych oczyszczalni;
  • gleba np. ochrona przed zanieczyszczeniem i przed wyjałowieniem, zardzewienie chroni przez erozją.

Sposoby gospodarowanie nieodnawialnymi zasobami przyrody:

  • paliwa kopalniane np. zastępowanie energii z paliw kopalnianych na energię ze słońca, wiatru, geotermalną (wiatraki, fotowoltaika).

Sposoby ochrony zasobów na co dzień:

  • segregacja śmieci,
  • korzystanie z roweru lub komunikacji miejskiej,
  • wyłączanie z prądu urządzeń, których nie używamy.

Film pt. Biologia VIII – Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Zadanie do zeszytu.

Na podstawie treści lekcji napisz w zeszycie 6 przykładów, sposobów gospodarowania zasobami przyrody.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content