Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – EDB

Temat: Wpływ niskiej temperatury na organizm człowieka odmrożenie

Odmrożenie – miejscowe uszkodzenie skóry lub głębiej położonych narządów w wyniku działania niskiej temperatury, wskutek której zaczynają obkurczać się naczynia krwionośne. Jeżeli działanie niskiej temperatury nie zostanie w odpowiednim czasie przerwane, dochodzi do całkowitego zamknięcia przepływu krwi. Brak przepływu krwi skutkuje natomiast zamarzaniem wody wewnątrz tkanek i tworzeniem się malutkich kryształów lodu, które niszczą komórki.

Do czynników sprzyjających wystąpieniu schorzeń związanych z działaniem niskiej temperatury zalicza się:

 • warunki klimatyczne (temperatura otoczenia, prędkość wiatru, wilgotność, wysokość nad poziomem morza),
 • nieprawidłowe żywienie,
 • picie alkoholu,,
 • wzmożona potliwość,
 • długie przebywanie na zimnie,
 • słaba kondycja fizyczna,
 • brak doświadczenia w poruszaniu się w warunkach niskiej temperatury, zwłaszcza w rejonach wysokogórskich,
 • nieprawidłowy (letni) ubiór i ekwipunek.

Wychłodzenie – Hipotermia

Rodzaje hipotermii wyróżniane ze względu na wartość temperatury ciała:

· łagodna (35–32°C) – zaczynają działać mechanizmy obronne organizmu odpowiedzialne za niezależne od woli człowieka drżenia mięśniowe, obkurczają się obwodowe naczynia krwionośne (dzięki czemu ograniczona zostaje utrata ciepła), przyspiesza oddech i tętno;

· umiarkowana (32–28°C) – załamują się mechanizmy obronne organizmu, w efekcie zanikają drżenia mięśniowe, zwalnia oddech i tętno, obwodowe naczynia krwionośne rozszerzają się, postępują zaburzenia świadomości;

· ciężka (poniżej 28°C) – utrata przytomności, wolny oddech oraz powolne i niemiarowe tętno. Przy temperaturze poniżej 24°C najczęściej dochodzi do zatrzymania krążenia i oddechu.

Pierwsza pomoc w hipotermii

 • przenieś poszkodowanego do ciepłego otoczenia.
 • ogrzej poszkodowanego, najlepiej podając mu ciepły napój, jednocześnie okrywając kurtką, kocem itp. Jeśli jego ubrania są mokre, należy je zdjąć
 • jeśli poszkodowany nie oddycha, wezwij służby medyczne i rozpocznij RKO.

Pierwsza pomoc w odmrożeniu

Ogrzewanie bierne to zapobieganie dalszej utracie ciepła, np. wejście do ciepłego pomieszczenia.

Ogrzewanie czynne natomiast dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Ogrzewanie czynne wewnętrzne to ogrzewanie organizmu od środka (np. podawanie ciepłych płynów), a ogrzewanie czynne zewnętrzne polega na dostarczeniu ciepła z zewnątrz (przez powierzchnię skóry), np. poprzez umieszczenie palców rąk pod pachami.

Udzielając pierwszej pomocy, należy:

· przenieść osobę poszkodowaną do ciepłego pomieszczenia,

· przebrać poszkodowanego w suchą i ciepłą odzież oraz okryć go kocem,

· podać ciepłe płyny do picia,

· założyć luźny, jałowy opatrunek na miejsce odmrożenia,

· przy odmrożeniach powyżej II stopnia zawsze niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

O odmrożeniach i udzielaniu pierwszej pomocy dowiecie się również oglądając załączony film

Related posts

Skip to content