Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Historia

Stan wojenny i schyłek PRL

Dziś przybliżymy sobie historię związaną ze stanem wojennym, który miał miejsce w Polsce.
Proszę zobaczcie film związany z tym okresem

Proszę umieścić w zeszycie notatkę, którą możecie wkleić lub przepisać.

Stan wojenny został wprowadzony o północy 13 grudnia 1981 r
• został wprowadzony niezgodnie z obowiązującym prawem,
• władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z gen.Wojciechem Jaruzelskim jako przewodniczącym,
• 16 grudnia podczas pacyfikacji w kopalni „Wujek” zomowcy zastrzelili 9górników

Najważniejsze skutki wprowadzenia stanu wojennego;
• internowano ok. 10 tysięcy osób,
• zawieszono działalność „Solidarności,
• zakazano strajków i manifestacji,
• zabroniono wydawania pism i książek,
• wprowadzono godzinę milicyjną,
• wprowadzono cenzurę listów i kontrolę rozmów telefonicznych,
• zmilitaryzowano liczne fabryki i instytucje

Ostanie lata PRL
• stan wojenny został zawieszony w grudniu 1982 r., a ostatecznie zniesiony22 lipca 1983 r.
• w 1984 r. został zamordowany przez funkcjonariuszy SB kapelan„Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko,
• w 1984 r. z inicjatywy władz zostało utworzone prokomunistyczneOgólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ),
• sytuacja gospodarcza kraju systematycznie pogarszała się – przejawem byłym.in. puste półki w sklepach,
• rząd podejmował nieudane próby wyprowadzenia kraju z kryzysu.

Related posts

Skip to content