Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Historia

Temat: Rozpad bloku wschodniego

Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do załamania się systemu socjalistycznego i rozpadu bloku komunistycznego oraz uzyskanie przez należące do niego kraje niepodległości, nazwano „Jesienią Narodów”.

Zobacz film, by zapoznać się z tematem.

Proszę wpisać do zeszytu notatkę, można wydrukować i wkleić.

1.ZSRS na przełomie lat 70. i 80. XX w. pogrążał się w kryzysie. W 1979r. Breżniew zdecydował się nainterwencję w Afganistanie.
2.W USA w 1981r. prezydentem został Ronald Reagan, któryenergicznie przystąpił do zwalczania komunizmu na świecie.
3.W 1985r. I sekretarzem KPZS zostałMichaił Gorbaczow. Jego program reform miał na celu poprawę sytuacji wewnętrznej ZSRS. Ichprojekty określały następujące hasła: pierestrojka (‘przebudowa’), głasnost (‘jawność’) i uskorienie(‘przyspieszenie’). Miały przyświecać reformie państwa, polegającej na wprowadzeniu elementówkapitalizmu bez naruszania podstaw ustroju socjalistycznego.
4.W 1989r. w państwach bloku wschodniego (Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polsce, Rumunii, naWęgrzech) doszło do wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu. Określa się je mianemJesieni Ludów.
5.W 1991r. w ZSRS komunistyczni przeciwnicy reform podjęli niedaną próbęprzeprowadzenia zamachu stanu.
6.8 grudnia 1991r, zadecydowano o rozwiązaniu ZSRS.

Related posts

Skip to content