Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Język angielski

Topic: Mowa zależna – ćwiczenia gramatyczne.

Mowa zależna, czyli przekazywanie tego, co powiedział ktoś inny, ale bez użycia cudzysłowu. Aby przekazać informację, używamy szczególnych słów, tzw. reportingverbs:

say +that – powiedzieć, że

say to sb – powiedzieć komuś

tellsb/sth – powiedzieć komuś/coś

suggest + czasownik+ing – zasugerować coś

explainthat – wytłumaczyć, że

Co istotne, jeśli czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie teraźniejszym, to nie wpływa to na zmianę czasu w cytowanym zdaniu.

Przykład:

He says: „I don’t like pizza”.

He says that he doesn’t like pizza.

Zadanie 1. Podkreśl właściwy wyraz.

ZDANIA W MOWIE ZALEŻNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY CZASU:

Jeśli czasownik wprowadzający stronę bierną jest w czasie przeszłym, należy pamiętaćo zmianie czasu w zdaniu głównym o jeden czas do tyłu:

Presentsimple – past simple

Present continuous – past continuous

Present perfect – past perfect

(patrz ramka poniżej)

Zadanie 2. Wybierz poprawne zdanie w mowie zależnej.

Related posts

Skip to content