Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Język angielski

Topic: TV Advertisement– ćwiczenie w słuchaniu (uzupełnianie luk informacyjnych).

Zadanie 1. Wybierz i uzupełnij puste miejsca w zdaniach odpowiednim wyrazem.

  1. I fell over and accidentally __________ the television screen.
  2. I’m __________ lost; let’s turn on the GPS.
  3. I love my new MP3 player; __________’s the best gift ever!
  4. Let’s go to the new electronics __________ in the mall.

Zadanie 2. Wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki:

Related posts

Skip to content