Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Organizacje międzynarodowe – NATO

w e- podręczniku strona 144.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

NATO (ang. NorthAtlanticTreaty Organization), czyli Organizacja Paktu Północnego Atlantyku jest organizacją międzynarodową powstałą w wyniku idei współdziałania w zakresie polityczno-wojskowym, jaka zrodziła się po doświadczeniach II wojny światowej. Bezpośrednim impulsem do powstania NATO była jednak bieżąca sytuacja międzynarodowa – narastająca od 1947 r. zimna wojna.

Powstanie NATO – państwa założycielskie

W dniu 4 kwietnia 1949 r. dwanaście państw (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Kanada, Stany Zjednoczone, Dania, Norwegia, Islandia, Portugalia oraz Włochy) podpisało traktat waszyngtoński (inaczej – traktat północnoatlantycki), rozpoczynający funkcjonowanie NATO. Traktat wszedł w życie 24 sierpnia 1949 r.
Do podpisania traktatu doszło w Waszyngtonie. Sam traktat jest formą porozumienia w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych.
W latach późniejszych traktat został podpisany przez kolejne państwa – Grecję i Turcję (w lutym 1952 r.), RFN (w maju 1955 r.), Hiszpania (w maju 1982 r.), Czechy, Polska oraz Węgry (w marcu 1999 r.), Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia (od 2004 r.) a także Albania i Chorwacja (od 2009 r.). Łącznie w NATO uczestniczy 28 państw członkowskich.

Zadania i cele NATO

Cele Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego można podzielić na dwie grupy: cele wojskowe i cele niewojskowe. Pierwsze z nich są oczywiście ważniejsze i wynikają z wojskowego charakteru samej organizacji. Są to: wspólne działanie państw członkowskich ma służyć zachowaniu bezpieczeństwa i pokoju, a także prowadzeniu zbiorowej (wzajemnej) obrony w przypadku napaści.

Traktat waszyngtoński, który rozpoczął funkcjonowanie NATO podkreśla jednak także znaczenie celów niewojskowych: zachowanie wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji narodów państw członkowskich opartej na demokratycznym systemie politycznym, rządach prawa i wolności jednostki. Co ciekawe, celem NATO jest również popieranie współpracy gospodarczej, a także niwelowanie konfliktów gospodarczych.
Zapoznajcie się również z informacjami i obejrzyjcie film w e-podręczniku – link poniżej

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O

Wykonaj ćwiczenie 3 i 4, zrób zdjęcie i prześlij na mojego WhatsApp-a.

Related posts

Skip to content