Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Cele i zasady działania Unii Europejskiej  w e- podręczniku strona 150.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

Unia Europejska

Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie.Kraje te połączyły się,aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej.Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem.

Pokój w Europie

Kiedy utworzono Unię Europejską,należące do niej krajeprzestały prowadzić ze sobą wojny.
Dzięki Unii Europejskiejwszystkie kraje w Europie współpracują ze sobąw pokoju.

W 2012 r. Unia Europejska dostała ważną nagrodęnazywaną „Pokojową Nagrodą Nobla”.
Nagrodę tę przyznano Unii Europejskiej pracę na rzecz utrzymania pokoju w Europie.

Swobodny przepływ

Unia Europejska ułatwiła ludziompodróżowanie z jednego kraju do drugiego.Mogąmieszkać, studiować i pracowaćw dowolnym kraju Unii Europejskiej.Na przykład osoba mieszkająca we Francji możeprzenieść się do Włoch i tam pracować.Albo student z Belgii może wyjechać na studia w Grecji.Rzeczy, usługi i pieniądze również mogą swobodnie się przemieszczaćz  jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego.

Hymn europejski

Każdy kraj ma melodię,która lepiej oddaje jego wartości i kulturę jako kraju.Taka melodia to „hymn”.Unia Europejska także ma swój hymn.W 1985 r. ludzie podejmujący decyzjew Unii Europejskiejwybrali melodię bardzo ważnego kompozytorana hymn Unii Europejskiej.Ten kompozytor to Ludwig van Beethoven.Ta melodia przypomina, jak ważne jest,by ludzie byli wolni i żyli w pokojuoraz się wspierali.Unia Europejska wierzy w te wartościi dlatego wybrała tę melodięna swój hymn.

Tu możecie wysłuchać hymnu Unii Europejskiej.

Strefa Schengen

Unia Europejska utworzyła „strefę Schengen”. Strefa Schengen to obszar bez granic.Na tym obszarze ludzie mogą swobodnie i łatwo podróżować z jednego krajudo drugiego.Nie muszą przechodzić kontroli, gdy podróżują między krajami. Dzięki strefie Schengen ludziom jest łatwiej podróżować do pracy albo na wakacje. Strefa Schengen powstała w 1985 r.Dziśnależą do niej 22 z 27 krajówUnii Europejskiej.

Pieniądz Unii Europejskiej

Większość krajów Unii Europejskiej używa tegosamego pieniądza.Pieniądz ten nazywa się „euro”.Używanie tego samego pieniądza pomaga krajomw Unii Europejskiej prowadzić ze sobą interesy.Na przykład ludzie z Hiszpaniimogą kupować potrzebne rzeczy w Belgiiłatwoi bez dodatkowych kosztów. Używanie tego samego pieniądza ułatwia ludziom podróżowanie, kupowanie rzeczy przez internet z innych krajów i daje więcej możliwości. Obecnie w 19 spośród  27 krajów Unii Europejskiej używa się euro.  

Flaga europejska

Flaga Unii Europejskiej ma niebieskie tło,na którym jest okrąg ze złotych gwiazd.Jest to symbol, który pokazuje, że kraje Unii Europejskiejsą zjednoczone i się wspierają.

Dodatkowe informacje na temat Unii Europejskiej możecie przeczytać klikając na poniższy link w e- podręczniku.

https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/Dtpk6FHGX

Zadanie do wykonania: Wskaż zdania prawdziwe.

A. Traktat z Maastricht podpisano w 1992 r.

B. Zasada solidarności jest jedną z najważniejszych reguł obowiązujących w Unii Europejskiej.

C. Proces integracji europejskiej rozpoczął się w latach 60. XX w.

D. Rada Europy była jedną z trzech wspólnot europejskich.

E. Jednym z zadań UE jest wspieranie rozwoju gospodarczego państw członkowskich.

Related posts

Skip to content