Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Polska w Unii Europejskiej.

w e- podręczniku strona 156.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

Unia Europejska to obecnie jedna z najpotężniejszych politycznych i gospodarczych organizacji międzynarodowych na świecie. Skupia większość państw na kontynencie europejskim. Jej pierwotnym celem było umożliwienie integracji gospodarczej między państwami. Z czasem pojawiło się znacznie więcej płaszczyzn, na których członkowie tej organizacji zdecydowali się ze sobą współpracować. Dziś jest to także polityka, kultura, nauka, a także obronność.

Obecnie do Unii Europejskiej należy 27 państw, do niedawna 28. ( Dlaczego ?) Polska należy również do Unii Europejskiej, ale nie zawsze tak było. UE nie powstała jako organizacja dwudziestu ośmiu państw, ale rozszerzała się stopniowo. 1 maja 2004 roku Polska razem z grupą dziewięciu innych państw, dołączyła do UE.

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Osiągnęliśmy tym samym jeden z zasadniczych celów polityki zagranicznej. Przystąpienie Polski do UE rozpoczęło nowy rozdział naszej historii najnowszej: współpracy w ramach jednej struktury z najbardziej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej.

Ćwiczenie do wykonania:

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia.

Uzupełnij tabelę. Podaj nazwy dwóch państw sąsiadujących z Polską, które nie są członkami Unii Europejskiej, i cyfry, którymi oznaczono je na mapie.

Nazwapaństwa Cyfra
   
   

Related posts

Skip to content